Saturday, October 26, 2013

My title..

KAEDAH PENGAJIAN SYARIAH (IXGH6111)

*Student individual/oral presentation (11.12.2013)
*Inovasi Hukum Tanpa Qiyas Usul al-Fiqh konvensional
*Masih mencari maklumat. Ada idea ley kongsi bersama... ",)


No comments: