Monday, March 14, 2011

Jangan Mengeluh. Berdoalah..


Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa) dan (dalam pada itu ) Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu).As-syura:30 

No comments: