Saturday, December 11, 2010

Waktu


Ambil waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan.

Ambil waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yang abadi.

Ambil waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan.

Ambil waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan.

Ambillah waktu untuk mencintai dan cintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan.

Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan.

Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati.

Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa bererti.

Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan.

Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga....

No comments: